Blog

Ny förmånlig gåvoskatt - New favorable gift tax - Nuevo impuesto favorable a las donaciones

18 de Octubre de 2019 Birger Sandberg

Nyligen beslutades om en ändring av lagen gällande arvs- och gåvoskatten i Andalusien. Ändringen innebär en betydligt lägre gåvoskatt för make, maka, barn barnbarn och föräldrar till gåvogivaren. Dessa betalar nu endast 1 % av vad man betalade innan.

Den här ändringen av gåvoskatten i södra Spanien innebär att det …

Renting - Uthyrning - Alquile

30 de Septiembre de 2019 Birger Sandberg

Let your property with us

Now RealAlmeriaProperty rents out properties.

Miranda Vogan at RealAlmeriaProperty have extensive experience from long term as well as short term property rental and offer a full rental management service to her clients.

Are you looking to let your property for rent when you are not …