Blog

Ny förmånlig gåvoskatt - New favorable gift tax - Nuevo impuesto favorable a las donaciones
Nyligen beslutades om en ändring av lagen gällande arvs- och gåvoskatten i Andalusien. Ändringen innebär en betydligt lägre gåvoskatt för make, maka, barn barnbarn och föräldrar till gåvogivaren. Dessa betalar nu endast 1 % av vad man betalade innan.Den här ändringen av gåvoskatten i södra Spanien innebär att det kan …
Renting - Uthyrning - Alquile
Let your property with usNow RealAlmeriaProperty rents out properties.Miranda Vogan at RealAlmeriaProperty have extensive experience from long term as well as short term property rental and offer a full rental management service to her clients.Are you looking to let your property for rent when you are not using it yourselves?There …